اندیشه راه سوم


قاسم شعله‌سعدی حقوقدان و استاد دانشگاه و فعال سیاسی منشوری با عنوان «اندیشه راه سوم» منتشر ساخته که به گفته او می‌تواند نقشه راهی برای گذر از جمهوری اسلامی باشد. مبارزات خشونت‌پرهیز، اعتصابات سراسری و نافرمانی مدنی، راهکارهای ارائه شده در این منشور هستند. قاسم شعله‌سعدی که دو بار از شیراز به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی انتخاب شده، در سال ۸۸ قصد داشت در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی شرکت کند ولی شورای نگهبان کاندیداتوری او را تائید نکرد.


راه سوم برای گذر از جمهوری اسلامی

”فقدان مدیریت سراسری را دلیل اصلی عدم موفقیت خیزش‌های مردمی دی ۹۶ و آبان ۹۸ می‌داند و معتقد است که با تظاهرات و تجمعات خیابانی نمی‌توان نظام کنونی را وادار به ترک قدرت کرد.

این منشور برنامه‌ای سه مرحله‌ای برای گذر از جمهوری اسلامی، استقرار نظامی دمکراتیک و تحکیم آن ارائه داده است که البته هنوز از تائید مردم و دیگر تشکل‌های سیاسی داخل و خارج از کشور برخوردار نیست.“