قالب وردپرس

آموزشی و کارگاه ها

اکتبر 19, 2016

برگزاری دوره ی آموزشی matlab

این رویداد در قالب یک دوره ی 24 ساعته و طی روز های پنجشبه 6 و 13 اسفند ماه و جمعه 7 و 14 اسفند ماه […]
اکتبر 19, 2016

کارگاه مدیریت ریسک

انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن در راستای همکاری با آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک اقدام به برگزاری سمینار مدیریت ریسک در سیستم […]
اکتبر 19, 2016

برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار Autocad

انجمن علمی دانشکده ی مهندسی راه آهن با درک نیاز دانشجویان به فراگیری دوره های آموزشی نرم افزار AutoCAD و در پی استقبال شایسته از دوره […]
اکتبر 19, 2016

دوره ی آموزشی نرم افزار اکسل

این رویداد در روز دوشنبه 6 اردیبهشت ماه و سه شنبه 13 اردیبهشت ماه از ساعت14:30 الی 12:30 طی یک دوره ی 4 ساعته در سایت […]