قالب وردپرس

آموزشی و کارگاه ها

اکتبر 8, 2016

کارگاه MBTI

کارگاه MBTI برای دومین بار توسط انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن در روزهای 5 شنبه و جمعه ( 18 و 19 آبان ماه 91) از […]
اکتبر 8, 2016

سامان دهی بانک جزوات

انجمن علمی به منظور دسترسی دانشجویان به جزوات دروس ارائه شده، اقدام به جمع آوری و ساماندهی این جزوات نموده ، و آنها را در اختیارعلاقمندان […]
اکتبر 8, 2016
655655

گردآوری جزوه مبانی مهندسی راه آهن

انجمن علمی ، جهت تسهیل ارائه درس “مبانی مهندسی راه آهن” ،اقدام به تدوین جزوه مربوط نمود.
اکتبر 8, 2016
2012-11-27-16-59-47

برگزاری کلاس حل تمرین استاتیک