قالب وردپرس

بازدید و شرکت در نمایشگاه

اکتبر 19, 2016

بازدید از روسازی خط یک مترو

با نظر به فعالیت های صورت گرفته در راستای توسعه ی خط یک مترو انجمن علمی دانشکده ی مهندسی راه آهن بازدید از بخش ها و […]
اکتبر 19, 2016

بازدید از ایستگاه راه آهن تهران

این رویداد در روز و با حضور دانشجویان مهندسی خط و سازه های ریلی دانشکده برگزار شد گروه بازدید کننده به سمت ایستگاه راه آهن تهران […]
اکتبر 19, 2016

بازدید از تعمیرات واکن سازی تهران

این بازدید در روز سه شنبه 24 ام آذر ماه با شرکت دانشجویان دانشکده ی مهندسی راه آهن در رشته ی مهندسی خط و سازه های […]
اکتبر 16, 2016
img_20151019_113557

بازدید از ایستگاه راه آهن

گروه بازدید کننده که 19 نفر بودند راس ساعت00 ׃9 صبح روز پنج¬شنبه ، 23 مهر 94 از درب جنوب دانشگاه به سمت ایستگاه راه آهن […]